Møte 11. okt.. 2017 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 30/17:
Endring av honorar og satser for legestudentenes praksis hos allmennlegene i 5. studieår

PS 31/17:
Godkjenning av temabeskrivelse for Vitkom 4.studieår

PS 32/17:
Godkjenning av temabeskrivelse for Vitkom 6. studieår

PS 33/17:
Budsjett Profesjonsstudiet medisin 2018

OS 14/17:
Orientering om Nasjonal delprøve medisin 2018

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunnar Leivseth (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Katrine Wennevold (MEDL)