Møte 15. nov.. 2017 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 34/17:
Søknad om støtte til Medisinsk Fagutvalg studieåret 2017/2018

PS 35/17:
Markering og avslutning av prosjektet "Revisjon av medisinstudiet, implementering av 2012- studieplanen"

OS 16/17:
Høringssvar TPS fra legeutdanningen

Til stede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunnar Leivseth (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)