Møte 14. jun.. 2017 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 17/17:
Revidering av emnebeskrivelse MED-3601 Medisin år 6

PS 18/17:
Godkjenning av Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-3601

PS 19/17:
Revidering av vurderingsskjema for muntlig-praktisk eksamen MED-3601

PS 20/17:
Sak PS-MED 20-17 Godkjenning av delemnebeskrivelser i MED-3601 Medisin år 6

PS 21/17:
Rammer for opptak for Profesjonsstudiet medisin 2017

PS 22/17:
Forholdet mellom masteroppgave medisin og prosjektoppgave forskerlinjen medisin

OS 10/17:
Orienteringssak: Mandat for arbeidsgruppe praktisk klinisk undervisning/undersøkelsesmetodikk

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Torsten Risør (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)
Eivind Lied (MEDL)
Henrik Schirmer (VARA)
Vinjar Fønnebø (VARA)