Møte 15. sep.. 2016 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 23/16:
Endelig godkjenning av delemnebeskrivelse for delemne 5.3 Praksis i indremedisin

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Torsten Risør (MEDL)
Magritt Brustad (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)