Møte 24. feb.. 2023 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Fullmaktssak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 1/23:
Endring i struktur for undervisning MED-2520 International semester

PS 2/23:
Revidering av arbeidskrav MED-1501

PS 3/23:
Revidering av arbeidskrav MED-2501

PS 4/23:
Revidering av arbeidskrav MED-2510

PS 5/23:
Revidering av arbeidskrav MED-2520

PS 6/23:
Revidering av arbeidskrav MED-2521

Til stede på møtet:

Maja-Lisa Løchen (LEDER)