Møte 14. mar.. 2017 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 7/17:
Revisjon av utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2501

PS 8/17:
Justering i reglementet for valg av praksispakker for 5. studieår

PS 9/17:
Forslag om kildehenvisninger i løsningsforslag til eksamensoppgaver

PS 10/17:
Rapportering av utdanningskvalitet 2016 - Profesjonsstudiet medisin

PS 11/17:
Høring - Ny rammeplan for helse- og sosialfagene

PS 12/17:
Høring - Nasjonale læringsutbyttebeskrivelser for legeutdanningen

PS 13/17:
Godkjenning av delemnebeskrivelse 5.2 Praksis i gynekologi og obstetrikk

OS 6/17:
Evaluering av gammel og ny (revidert) studieplan gjennom observasjon av avsluttende eksamen

OS 7/17:
Orientering om status for delemnene i klinisk undersøkelsesmetodikk høsten 2017

Til stede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Håvar Marsteen (MEDL)
Torsten Risør (MEDL)
Magritt Brustad (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)