Møte 27. okt.. 2021 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Bodø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 9/21:
Utfyllende bestemmelser for praktisering av dispensasjon fra studie- og eksamensforskriften §§ 30 og 31

PS 10/21:
Endring i tilbud om praktisk klinisk undervisning i allmennmedisin på tredje studieår i studieåret 2021/2022

PS 11/21:
Endring i vekting av caseundervisning

Til stede på møtet:

Vinjar Fønnebø (LEDER)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)
Margitta Kampman (MEDL)
Inga Aalberg Røstvold (MEDL)