Møte 22. apr.. 2020 kl. 12:15 – 14:00

Sted: Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 12/20:
Eksamen MED-3601 - Endringer i emnebeskrivelse og utfyllende bestemmelser

PS 13/20:
Eksamen MED – 1501, MED – 2501, MED – 2510 og MED – 2521, endringer i emnebeskrivelser

Tilstede på møtet:

Vinjar Fønnebø (LEDER)
Håvar Marsteen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)