Møte 25. sep.. 2019 kl. 12:15 – 14:30

Sted: MH U7.220


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


PS 7/19:
Revidert budsjett 2019 og budsjett 2020 for Enhet for legeutdanning

OS 9/19:
Orientering om Finnmarksmodellen og budsjett

PS 8/19:
RETHOS og organiseringen av arbeidet videre

OS 10/19:
Orienteringssak Programstyret medisin: Utlysning av midler for utvikling av fremtidsrettede læringsarenaer 2019/2020

OS 11/19:
Orienteringssak: Møtereferat fra Programrådet medisin og Programstyret medisin fra mai 2019

Tilstede på møtet:

Gunbjørg Svineng (LEDER)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)