Møte 16. nov.. 2016 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 28/16:
Innføring av digital eksamen ved legeutdanningen

PS 29/16:
Overgang fra odontologi til medisin 2. år

OS 13/16:
Orientering fra Nasjonalt utdanningsmøte medisin

OS 14/16:
MRSA- testing av studenter og konsekvenser av påvist bærerskap

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Håvar Marsteen (MEDL)
Torsten Risør (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)