Møte 24. apr.. 2023 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø/Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


PS 8/23:
Oppnevning av nye medlemmer til Permanent eksamensutvalg (PEU)

PS 9/23:
Budsjett for prosjekt 181 i nord

PS 10/23:
Reisestøtte til studenter i Finnmarksmodellen

Til stede på møtet:

Maja-Lisa Løchen (LEDER)
Anne-Grethe Olsen (MEDL)
Inga Aalberg Røstvold (MEDL)
Torkjel M. Sandanger (MEDL)
Eva Sjøttem (MEDL)