Møte 15. jun.. 2023 kl. 12:15 – 14:00

Sted: Tromsø/Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 11/23:
Omorganisering av 5. studieår for opptak av 151 studenter

PS 12/23:
Budsjett for Enhet for legeutdanning 2024- 2027

PS 13/23:
Skille legeutdanning, odontologi- og ernæringsutdanningene 1. studieår

PS 14/23:
Opptaksrammer for Profesjonsstudiet medisin ved opptaket 2023

PS 15/23:
Godkjenning av Håndbok for ledere ved legeutdanningen ved UiT

Til stede på møtet:

Maja-Lisa Løchen (LEDER)
Anne-Grethe Olsen (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)
Inga Aalberg Røstvold (MEDL)
Torkjel M. Sandanger (MEDL)
Eva Sjøttem (MEDL)