Møte 19. apr.. 2017 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 14/17:
Primærmedisin 6. studieår

OS 8/17:
Orientering om ny rutine for DIPS- forvaltning

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Torsten Risør (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)