Møte 20. apr.. 2016 kl. 13:15 – 15:00


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 14/16:
Godkjenning av plan for det nye 6. året på Profesjonsstudiet medisin ved UiT Norges arktiske universitet

PS 15/16:
Innføring av INTERSIM-pilot for Profesjonsstudiet medisin

PS 16/16:
Innføring av nasjonal delprøve medisin

OS 5/16:
Valg av styre til MFU

Til stede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Håvar Marsteen (MEDL)
Torsten Risør (MEDL)
Magritt Brustad (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)
Per Sannes Heger (MEDL)