Møte 03. des.. 2020 kl. 13:15 – 15:45

Sted: Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 3/20:
Samfunnsmedisin i medisinstudiet ved UiT - resultater fra kartleggingen

PS 20/20:
PKU på legevakt for 3. studieår. Fra Legevaktsprosjekt til del av studieplanen

PS 21/20:
Budsjett 2021 for BOA prosjekt Finnmarksmodellen

OS 4/20:
Eksamensavviklingen våren 2021

Tilstede på møtet:

Vinjar Fønnebø (LEDER)
Håvar Marsteen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Anne-Grethe Olsen (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)