Møte 26. okt.. 2022 kl. 09:15 – 11:00

Sted: Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 14/22:
Budsjett for Enhet for legeutdanning 2023

PS 15/22:
Vurdering av dagens kvoteinndeling - samisk kvote på Profesjonsstudiet medisin

PS 16/22:
Karantene fra sykehus før avsluttende eksamen

OS 4/22:
Drøftingssak: Økt antall studieplasser i medisin ved UiT fra høsten 2023

OS 5/22:
Orienteringssak: Økning av honorarsatsene for eksterne sensorer i allmennmedisin eksamen MED-3601

Til stede på møtet:

Maja-Lisa Løchen (LEDER)
Anne-Grethe Olsen (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)
Inga Aalberg Røstvold (MEDL)
Torkjel M. Sandanger (MEDL)
Eva Sjøttem (MEDL)