Møte 20. jan.. 2016 kl. 13:15 – 15:00


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/16:
Statusrapport fra emnekomiteen for 6. studieår - januar 2016

PS 1/16:
Evaluering av Pilot- Praksisutplassering i psykiatri høsten 2015

PS 2/16:
Utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som undervisningssted for profesjonsstudiet medisin

PS 3/16:
Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2521 i 2012- studieplanen

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Håvar Marsteen (MEDL)
Magritt Brustad (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)
Per Sannes Heger (MEDL)
Elin Skog (SEKR)