Møte 21. mar.. 2018 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/18:
Midtveisevaluering av 6. året 2017/2018

PS 9/18:
Organisering av 6. studieår medisin

PS 10/18:
Godkjenning av temabeskrivelse for VITKOM 5. studieår

PS 11/18:
Avslutning av utvekslingsavtaler medisin

PS 12/18:
Sak PM Evalueringsrapporter for 5.studieår - studieåret 2017/2018

OS 3/18:
Orienteringssak: Rammeavtale vedrørende samarbeid om spesialistutdanningen for leger

PS 13/18:
Gruppeinndeling PROFKOM 6. studieår

Tilstede på møtet:

Gunnar Leivseth (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Katrine Wennevold (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)