Møte 20. sep.. 2017 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 12/17:
Orienteringssak PSMED 12-17 Implementering av Canvas ved Helsefak

PS 24/17:
Sak PSMED Godkjenning av endring i delemnebeskrivelsen for 2.3 Klinisk undersøkelsesmetodikk 1

PS 25/17:
Kvalitetsarbeid og revisjon av eksamen på medisinstudiet – godkjenning av plan for eksamensarbeidet og bedre kreditering i AR2 for eksamensarbeidet


PS 27/17:
Revidering av Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-3601

PS 28/17:
Revidering av Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-3950 Masteroppgave medisin

PS 29/17:
Revidering av Policy for praktisering av dispensasjonsadgang ved eksamen, og regulering av antall ganger man får følge full undervisning

OS 13/17:
Erfaringer fra oppstart MED-3601 Medisin år 6 høst 2017

Til stede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunnar Leivseth (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Katrine Wennevold (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)