Møte 18. jan.. 2017 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 1/17:
Godkjenning av endring i emnebeskrivelsen for MED-1501 Medisin og odontologi år 1

PS 2/17:
Godkjenning av endring i emnebeskrivelse for MED-2510 Medsin år 3

PS 3/17:
Utfyllende bestemmelser for innpassing av 1. studieår av Profesjonsstudiet medisin

OS 1/17:
Lyd- og bildeopptak av undervisningssituasjoner

OS 2/17:
Statusoppdatering Enhet for legeutdanning

OS 3/17:
Status for arbeidet med 6. studieår i 2012- studieplanen

Til stede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Håvar Marsteen (MEDL)
Magritt Brustad (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)