Møte 13. jun.. 2018 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 8/18:
Presentasjon av resultater fra forskningsprosjekt om legeutdanningen ved UiT v/ Sylvi Hovdenak

OS 9/18:
Orientering om utfordringer med å skaffe praksisplasser for 5. årspraksis v/ May- Lill Johansen

PS 23/18:
Sak PM Nasjonal delprøve som avsluttende eksamen fra 2020

PS 24/18:
Samarbeid med NTNU om FVO- databasen

PS 25/18:
Organisering av VITKOM - faglig ansvar/faglig myndighet

PS 26/18:
Rutiner for skikkethetsvurdering - Legeutdanningen

PS 27/18:
Rammer for opptak Profesjonsstudiet medisin 2018

Til stede på møtet:

Gunnar Leivseth (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Katrine Wennevold (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)