Møte 18. sep.. 2018 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 33/18:
Budsjett 2019 for BOA- prosjektene Bodømodellen og Finnmarksmodellen

PS 34/18:
Rapport - Samarbeidet om planlegging og gjennomføring av undervisning mellom IKM og UNN
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 10/18:
Orientering om utvekslingsavtale med University of Pretoria

OS 11/18:
Diskusjonssak: Økning i antall studieplasser for legeutdanningene i Norge

Tilstede på møtet:

Gunnar Leivseth (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)