Møte 20. feb.. 2018 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 2/18:
Sak PM Godkjenning av Utfyllende bestemmleser for eksamen MED-xxxx

PS 3/18:
Sak PM Godkjenning av anatall timer eksamen i emnebeskrivelse for 1.-4.studieår og 6.studieår

PS 4/18:
Sak PM Godkjenning av nytt arbeidskrav i emnet MED-2521 Medisin år 4, vår

PS 5/18:
Sak PM Godkjenning av endring i emnebeskrivelsen for MED-3503 Praksis i sykehus

PS 6/18:
Sak PM Godkjenning av endring i emnebeskrivelsen for MED-3601 Medisin år 6

PS 7/18:
Rapportering av utdanningskvalitet for legeutdanningen 2017

Til stede på møtet:

Gunnar Leivseth (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Katrine Wennevold (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)