Møte 23. mai. 2018 kl. 12:15 – 14:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 17/18:
Sykehjemspraksis for 6. års medisinstudenter ved UiT Tromsø. Evaluering av pilotprosjekt studieåret 2017/2018 og forslag om varig ordning.

PS 18/18:
Tverrfaglig samarbeidslæring (TPS) som en del av sykehjemspraksis for 6. års medisinstudenter - en pilot ved UiT Tromsø 2018/2019

PS 19/18:
Sak PM Arbeidskrav i medisinstudiet

PS 21/18:
Invitasjon til høring: Rapport Utdanningskvalitet og praksisplasser i Helse Nord

PS 22/18:
Nye akkrediteringskrav fra NOKUT - revisjon av emne- og delemnebeskrivelser

OS 7/18:
Orientering om fremdrift i arbeidet med akkrediteringskrav

Tilstede på møtet:

Gunnar Leivseth (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)