Møte 29. mai. 2019 kl. 12:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 6/19:
Orientering om Nasjonal delprøve medisin 2019

PS 3/19:
Handlingsplaner for 2019 - Utdanning

PS 4/19:
Revidert budsjett 2019 og foreløpig budsjettforslag 2020 for Enhet for legeutdanning

PS 5/19:
Håndbok for ledere ved legeutdanningen ved UiT

OS 7/19:
Orienteringssak: Finnmarksmodellen fra prosjekt til drift

OS 8/19:
Møtereferat Programråd medisin 10.04.19

Tilstede på møtet:

Gunbjørg Svineng (LEDER)
Magritt Brustad (MEDL)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Anne-Grethe Olsen (MEDL)