Møte 23. feb.. 2022 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 1/22:
Undervisning på NAV 6. studieår

PS 2/22:
Endring i Utfyllende bestemmelser for gjennomføring av MED-3503 Praksis i sykehus og MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten

PS 3/22:
Revidering av vurderingsskjema for praktisk muntlig deleksamen MED-3601

PS 4/22:
Votering i utvidet eksamenskommisjon for praktisk- muntlig deleksamen MED-3601

PS 5/22:
Oppnevning av eksamenskommisjon MED-3601 for studieåret 2021/2022

OS 1/22:
Orienteringssak: Bekymringsmelding vedrørende undervisning i kliniske nevrofag 6. studieår

OS 2/22:
Orienteringssak: Fravær grunnet korona

OS 3/22:
Orienteringssak: Permisjon fra desentralisert enhet

Tilstede på møtet:

Vinjar Fønnebø (LEDER)
Anne-Grethe Olsen (MEDL)
Inga Aalberg Røstvold (MEDL)
Torkjel M. Sandanger (MEDL)