Møte 06. mar.. 2019 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sommarøy Arctic Hotell


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/19:
Presentasjon av Profesjonsstudiet medisin

OS 2/19:
Presentasjon av Enhet for legeutdanning

OS 3/19:
Orienteringssak/diskusjonssak: Revisjon av Håndbok for ledere ved legeutdanningen ved UiT

OS 4/19:
Presentasjon av budsjett for Enhet for legeutdanning og nøkkelfordeling IMB, IKM og ISM

PS 1/19:
Endring i Reglement for valg av praksispakker på 5. studieår

PS 2/19:
Høring om eventuelle revidering av kvoter ved opptak til Profesjonsstudiet medisin

OS 5/19:
Presentasjon av resultater fra Studiebarometeret 2018

Tilstede på møtet:

Gunnar Leivseth (LEDER)
Magritt Brustad (MEDL)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Anne-Grethe Olsen (MEDL)