Møte 05. okt.. 2016 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 24/16:
Budsjettforslag 2017 - Enhet for legeutdanning (ELU-310216)

PS 25/16:
Fordeling av ekstra midler til instituttene IKM, IMB og ISM

OS 8/16:
Rapport fra eksamen MED-2501 2016

OS 9/16:
Studieplanseminaret 2017

OS 10/16:
NOKUT- rapport og læringsutbyttebeskrivelser

OS 11/16:
Utfordringer knyttet til kostnader for praksis i allmennmedisin

Til stede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Håvar Marsteen (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)