Møte 17. feb.. 2016 kl. 13:15 – 15:00


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 4/16:
Godkjenning av emnebeskrivelse for MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten

PS 5/16:
Godkjenning av emnebeskrivelse for MED-3503 Praksis i sykehus

PS 6/16:
Revidering av utfyllende bestemmelser for eksamen i emnet MED-2510

PS 7/16:
Revidering av Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2520

OS 2/16:
Emnebeskrivelse MED-3950 Masteroppgave medisin

Tilstede på møtet:

Eilif J. Nilssen (AN)
Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Håvar Marsteen (MEDL)
Magritt Brustad (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)
Per Sannes Heger (MEDL)