Møte 17. jun.. 2020 kl. 12:15 – 14:00

Sted: Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 17/20:
Revidert budsjett 2020 og budsjett 2021

PS 18/20:
Etiske retningslinjer for Profesjonsstudiet i medisin

PS 19/20:
Rammer for opptak Profesjonsstudiet i medisin 2020

Tilstede på møtet:

Vinjar Fønnebø (LEDER)
Håvar Marsteen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)