Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Lederstøtte


Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Strømmesen, Ingunn

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering

Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for personal og organisasjon

Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Wærås, Torgunn

Seniorrådgiver kommunikasjon
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Andersen, Elisabeth

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte
Rektors stab
B 346
+4777646781

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Høydal, Anne

Personal (HR- ansvarlig på delegasjon), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater
Seksjon for rekruttering

Strand, Hilde

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 4 4.559
+4777660326

Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Adolfsen, Heidi

Direktør forskning, utdanning og formidling
Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning


Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158