Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Lederstøtte


Adolfsen, Heidi

Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og innovasjon

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Osnes, Tone

Faggruppeleder Forskning og økonomi
Norges fiskerihøgskole

Sørensen, Geir

Virksomhetscontroller
Seksjon for økonomi NY

Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning


Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Aase, Elisabet

Seniorrådgiver - lederstøtte personal og organisasjon
Ledelse og stab UMAK
Mackbygget
+4777660548

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Røberg, Stian

Faggruppeleder Prosjektkontoret Helsefak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak