I 2018 er det 50 år siden vedtaket om etablering av et universitet i nord ble fattet i Stortinget. Et halvt hundreår etter har UiT Norges arktiske universitet befestet sin posisjon som breddeuniversitet og drivkraft i nord. Gjennom hele 2018 skal vi feire og synliggjøre vår viktige rolle innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling.


Ukas podcast
Bærekraftig reiseliv?
Nina K. Prebensen, professor ved UiT Norges arktiske universitet
Ukas kunstverk
Analytisk bilde – ved kysten
Leonard Rickhard

Utforsk historien

Skip to main content