I 2018 er det 50 år siden vedtaket om etablering av et universitet i nord ble fattet i Stortinget. Et halvt hundreår etter har UiT Norges arktiske universitet befestet sin posisjon som breddeuniversitet og drivkraft i nord. Gjennom hele 2018 skal vi feire og synliggjøre vår viktige rolle innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling.


Ukas podcast
Trolldomskriminalitet i nord
Rune Blix Hagen, historiker
Ukas podcast
Den gode frykten
Audun Hetland, førsteamanuensis
Ukas kunstverk
Livets elv
Thor Erdal

Utforsk historien

Skip to main content