I 2018 er det 50 år siden vedtaket om etablering av et universitet i nord ble fattet i Stortinget. Et halvt hundreår etter har UiT Norges arktiske universitet befestet sin posisjon som breddeuniversitet og drivkraft i nord. Gjennom hele 2018 skal vi feire og synliggjøre vår viktige rolle innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling.


Ukens podcast
Vi feirer nordlyset
Unni Pia Løvhaug
professor ved Institutt for fysikk og teknologi
Ukens kunstverk
Tonesøyle
Harald Wårvik

Utforsk historien

Skip to main content