I 2018 er det 50 år siden vedtaket om etablering av et universitet i nord ble fattet i Stortinget. Et halvt hundreår etter har UiT Norges arktiske universitet befestet sin posisjon som breddeuniversitet og drivkraft i nord. Gjennom hele 2018 skal vi feire og synliggjøre vår viktige rolle innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling.


Ukas podcast
Fjellet – elsket og fryktet
Andrea Mannberg, Førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
Ukas kunstverk
Stimen – På vei mot dypet
Ola Enstad
Ukas kunstverk
Alltid beredt
Kristin Tårnesvik

Utforsk historien

Skip to main content