Arctic blue polygon pattern

Lag og foreninger tilknyttet UiT

Se også Studentforeninger eller Studentersamfunnet Driv i tilfelle du ikke finner det du leter etter på denne siden. Kontakt Kanalforvaltning via TOPdesk eller på e-post hvis du oppdager feil, mener at noe mangler eller ønsker endringer.

Fagforeninger og hovedorganisasjoner:


Forening Sentral side
Akademikerforbundet Sentral side
Akademikerne ved UiT Norges arktiske universitet Sentral side
Bibliotekarforbundet Sentral side
Creo – forbundet for kunst og kultur Sentral side
Den norske jordmorforening Sentral side
Den norske legeforening Sentral side
Den norske tannlegeforening Sentral side
Den norske veterinærforening Sentral side
Econa Sentral side
Ergoterapeutene Sentral side
Forskerforbundet Sentral side
Juristforbundet Sentral side
LO – Landsorganisasjonen i Norge Sentral side
Lærernes Yrkesforbund (LY) Sentral side
Naturviterne Sentral side
NITO – Norges Ingeniørorganisasjon Sentral side
Norsk fysioterapeutforbund Sentral side
Norsk Lektorlag Sentral side
Norsk psykologforening Sentral side
Norsk Radiografforbund Sentral side
Norsk Sykepleierforbund Sentral side
Norsk Tannpleierforening Sentral side
NTL at UiT (English) Sentral side
NTL ved UiT Sentral side
Parat Sentral side
Samfunnsviterne Sentral side
Samfunnsøkonomene Sentral side
Tekna Sentral side
UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Sentral side
Utdanningsforbundet Sentral side
YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sentral side