Arctic blue polygon pattern

UiTs fakulteter og enheter


  Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  Institutt for arktisk og marin biologi
  Fakultetsadministrasjonen ved BFE-fak
  Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
  Fakultetsadministrasjon ved HSL-fak
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  Fakultetsadministrasjon IVT-fak
  Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak
  Institutt for teknologi og sikkerhet
  Det helsevitenskapelige fakultet
  Institutt for medisinsk biologi
  Institutt for samfunnsmedisin
  Institutt for helse- og omsorgsfag
  Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak
  Det juridiske fakultet
  Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  Universitetsbiblioteket


Administrasjon og ledelse


  Universitetsledelsen
  Ombud ved UiT
  Avdeling for bygg og eiendom
  Avdeling for IT
  Avdeling for organisasjon og økonomi
  Avdeling for forskning, utdanning og formidling


Universitetsstyret