UiTs fakulteter og enheter


Administrasjon og ledelse

  Avdeling for bygg og eiendom
  Avdeling for IT
  Avdeling for organisasjon og økonomi
  Avdeling for forskning, utdanning og formidling
  Ledelse og administrasjon i Alta