Bilde av Lie, Ivar
Bilde av Lie, Ivar
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet ivar.lie@uit.no +4778450145 91837709 Her finner du meg

Ivar Lie


Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT

Stillingsbeskrivelse

Kvantitative analyser av forholdet mellom UiT og arbeids- og samfunnsliv

- Kandidatundersøkelsen UiT - UiTs kandidatundersøkelse om arbeidstilknytning og relevans av utdanning

- Rekruttering av studenter til UiT - endringer i geografisk og aldersmessig rekruttering

- Kompetansebehov i arbeidslivet - slik dette kommer frem i undersøkelser og statistikk

Sekretariatsfunksjoner og lederstøtte


 • Mirjam Harkestad Olsen, Hilde Sofie Stokke, Ivar Lie :
  Kompetanseforståelse i det tverretatlige samarbeidet
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Jan Åge Riseth, Ivar Lie :
  Reindrifta i Finnmarks betydning for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
  Gyldendal Akademisk 2016 DATA
 • Sveinung Eikeland, Ivar Lie :
  Pluriactivity in Rural Norway
  Journal of Rural Studies 1999
 • Gunnar Grepperud, Ivar Lie :
  Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune. Utfordringer, strategier og tiltak
  2017
 • Margrete Gaski, Birgit Abelsen, Ivar Lie :
  Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Toril M Ringholm, Eirik Inge Mikkelsen, Per Kristian Alnes, Atle Hauge, Ivar Lie, Heidi Rapp Nilsen m.fl.:
  Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. (4/2015)
  2015
 • Ivar Lie, Marit Aure :
  Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av bofasthet og flytting, og bo- og flyttemotiver.
  2014
 • Ivar Lie, Stig Halgeir Karlstad :
  Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene.
  2014
 • Ivar Lie, Marit Aure :
  Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av flyttedata og bo- og flyttemotivundersøkelsen.
  2014
 • Marit Aure, Toril Ringholm, Elisabeth Angell, Vigdis Nygård, Ivar Lie :
  Vekst og utvikling i Nord
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014
 • Toril Ringholm, Per Kristian Alnes, Atle Jensen Hauge, Ivar Lie, Heidi Rapp Nilsen, Katrine Gløtvold-Solbu :
  Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)
  2014
 • Elisabeth Angell, Vigdis Nygaard, Toril Ringholm, Marit Aure, Ivar Lie :
  Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge
  2013
 • Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Ivar Lie, Sindre Myhr, Leo Grünfeld, Vigdis Nygaard m.fl.:
  Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene
  2012
 • Toril Ringholm, Ivar Lie, Elisabeth Angell :
  Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland
  2012
 • Ivar Lie :
  Kulturnæringer i samiske områder – sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur
  2012
 • Heidi Rapp Nilsen, Ivar Lie, Inge Berg Nilssen, Sindre Myhr :
  Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur
  2012
 • Elisabeth Angell, Stig Halgeir Karlstad, Ivar Lie :
  Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord
  2011
 • Inge Berg Nilssen, Ivar Lie :
  Tromskommunene – indikatorer for omstillingsutfordringer 2011
  2011
 • Stig Halgeir Karlstad, Inge Berg Nilssen, Ivar Lie :
  Konjunkturbarometer Hammerfest Vår 2011
  2011
 • Inge Berg Nilssen, Lars Harald Vik, Truls Flatberg, Ivar Lie :
  Grunnskoleundervisning, bosettingsmønster og utgiftsutjamning
  2010
 • Bernt Holst, Ivar Lie, Jan Åge Riseth :
  Reindrifta ved et klimatisk veiskille?
  2009
 • Bernt Holst, Ivar Lie, Jan Åge Riseth :
  Reindrifta ved et klimatisk veiskille?
  Rangifer Report 2009 SAMMENDRAG
 • Ivar Lie, Jan Åge Riseth, Bernt Holst :
  Samisk reindrift i et skiftende klimabilde.
  2008 FULLTEKST
 • Sveinung Eikeland, Staffan Johansson, Ivar Lie :
  Aktivitetssone på Nordkalotten?
  2002
 • Ivar Lie, Arild Røkenes, Sveinung Eikeland :
  Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996
  1997

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →