Arctic blue polygon pattern
English flag   

Historia til UiT

Det distriktspolitiske eksperimentet som har vorte ein av dei sentrale utdannings- og forskingsinstitusjonane i Noreg. 

Det mangla ikkje på motstand mot å etablere eit universitet i Nord-Noreg. Mange trudde på så svak søking av forskarar og studentar at det hverken ville halde eit fagleg forsvaleg nivå eller oppnå ein forsvarleg størrelse. Heldigvis trassa Stortinget motstanden og gjekk for å skape større geografisk likskap og rettferd mellom Nord-Noreg og resten av landet. Universitetet skulle gje nordnorsk ungdom betre tilgang til utdanning og sikre rekruttering av fagfolk til landsdelen. I dag er Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet (UiT) ei drivkraft i utviklinga i landsdelen.Tidslinje

Klikk på en hendelse for nærmere beskrivelse
Rektorar
 • Peter F Hjort
 • Olav Holt
 • Yngvar Løchen
 • Helge Stalsberg
 • Narve Bjørgo
 • Ole Danbolt Mjøs
 • Tove Bull
 • Jarle Aarbakke
 • Anne Husebekk
 • Dag Rune Olsen
Universitetsdirektørar
 • Willy Haugli
 • Harald Overvaag
 • Arne Benjaminsen
 • Jan Larsen
 • Lasse Lønnum
 • Jørgen Fossland