Personkort bilde
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Verena Woltering

Seniorrådgiver Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Studieplanarbeid (kvalitetssikring i hht. studietilsynsforskriften og kvalifikasjonsrammeverket)
  • Høringsuttalelser
  • Lederstøtte
  • Rapportering studiekvalitet
  • Saksbehandler til fakultetsstyret ved oppretting/nedlegging av emner og studieprogram
  • Superbruker AR2

[Loading...]