Bilde av Mikalsen, Øyvind Hjuring
Foto: Torbein Kvil Gamst
Bilde av Mikalsen, Øyvind Hjuring
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet oyvind.h.mikalsen@uit.no +4777649258 Her finner du meg

Øyvind Hjuring Mikalsen


Faggruppeleder utdanningskvalitet. Ansvar for UiTs samarbeid med Forsvarets logistikk organisasjon, Tableau m.m.

Arbeidsområder

Kvalitetssystem

  • Iris Borch, julia holte Sempler, Øyvind Hjuring Mikalsen :
    Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.
    2022

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →