Personkort bilde

Anne Høydal

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

#Personaladministrasjon og #Organisasjonsutvikling. #Lederutvikling, #kulturbygging, #medarbeiderutvikling og #karriereutvikling. #Forvaltning personal mm. #Opprykksordninger, #forskningstermin, #rekrutteringsstillinger

[Loading...]