No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak kari.gabrielsen@uit.no 77644550 Tromsø TEO-H4 4.410

Kari Gabrielsen


Arbeidstittel

Seniorrådgiver personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse

  • Saksbehandling, rapportering, utredning og rådgivning innen feltet personal og organisasjon generelt
  • Lederstøtte innen nevnte felt
  • Særlig ansvar for tilsettinger, HMS og organisering
  • Saksbehandling av permisjoner, faglig fravær, forlengelse av stipendiatperioden, søknad om professoropprykk, professor II
  • Utvalgsmodulen for fakultetsstyret
  • Forhold vedrørende styring og ledelse, herunder valg til fakultetsstyret, samt oppnevning av studieutvalg og forskningsutvalg
  • Likestilling
  • Beredskap

 

 

 

TEO-H4 4.410

Klikk for større kart