Dummy personkort bilde

Kari Gabrielsen

Seniorrådgiver personal og organisasjon Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Saksbehandling, rapportering, utredning og rådgivning innen feltet personal og organisasjon generelt
  • Lederstøtte innen nevnte felt
  • Særlig ansvar for tilsettinger, HMS og organisering
  • Saksbehandling av permisjoner, faglig fravær, forlengelse av stipendiatperioden, søknad om professoropprykk, professor II
  • Utvalgsmodulen for fakultetsstyret
  • Forhold vedrørende styring og ledelse, herunder valg til fakultetsstyret, samt oppnevning av studieutvalg og forskningsutvalg
  • Likestilling
  • Beredskap

 

 

 

[Loading...]