Personkort bilde

Beathe Paulsen

Kontorsjef Institutt for språk og kultur
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Leder av administrasjonen ved Institutt for språk og kultur med følgende oppgaver:

  • tilsettinger/engasjementer/forlengelser
  • tilrettelegging/mottak av nyansatte
  • personalsaker
  • oppfølging av sykemeldte
  • permisjoner/ferie
  • budsjett/økonomi
  • koordinator for studier

[Loading...]