Kari Nordeng Mellem


Arbeidstittel

Adm. NFH

Stillingsbeskrivelse

Stedfortreder kontorsjef.                                                                                                                         

Støtte økn./personal. Drift.                                                                                                                           

Mottak nyansatte og gjester. Ansvar mastereksamen. Lærererssurser. HMS div.