1 dame og 2 menn går ute i en gate mellom 2 bygg
Bærekraftig UiT

UiT skal bidra til løsninger på klima- og miljøutfordringene. Et universitet nord i Norden skal balansere sosiale, økonomiske og økologiske hensyn, og utdanne kommende generasjoner etter disse prinsippene. Bærekraft skal være en naturlig del av alt vi gjør. UiT skal bidra i det globale arbeidet med FNs bærekraftmål.

Studenter og ansatte skal sammen utvikle en bærekraftig hverdagspraksis på våre studiesteder. UiT har et spesielt ansvar for bærekraftig utvikling i Arktis. Vi utdanner dagens og fremtidens generasjoner for å skape gode liv for et mangfold av mennesker i Arktis og i verden. 

Ambisjoner for bærekraftarbeidet ved UiT de neste årene er: 

  • utvikle og dele kunnskap om bærekraftige løsninger gjennom forskning, undervisning, innovasjon og formidling. 
  • utvide samarbeidet om bærekraftige løsninger i Arktis med våre samarbeidspartnere. 
  • sørge for at bærekraft er en integrert del av alt det vi gjør.