Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

UiT Norges arktiske universitet skal bidra i kampen for å nå bærekraftsmålene. Blant våre tiltak er ansettelse av bærekraftspiloter og opprettelse av en bærekraftskomité ved UiT.

Utforsk UiT i lys av bærekraftsmålene

Foto: UiT

Campuspilotene


Campuspilotene holder til ved våre campus i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Deres rolle er å planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som setter bærekraftsaktiviteter på dagsorden på sitt studiested, i tillegg til å samarbeide med Debutuka. 

Hamad Siddiqi

Hamad Siddiqi
campuspilot Narvik,
studerer master in aerospace engineering
Mentor: Bård Borch Michalsen

"Ingen kan ignorere omstendighetene vi lever i og hva som skjer rundt oss når det gjelder miljø og teknologiutvikling i samfunnet. Jeg føler meg forpliktet til å bidra til å skape bærekraft. Jeg har en bakgrunn der jeg har sett mye uholdbar praksis og hvilke konsekvenser den kan få for samfunnet, og dette har gjort meg bevisst på hvor viktig bærekraftig utvikling her. Jeg ønsker å hjelpe UiT med å lage bedre strategier knyttet til bærekraft."

 

George Ikomene Menyolis

George Ikome Menyoli
campuspilot Tromsø,
studerer masters in peace and conflict transformation
Mentor: Anne Husebekk

"I tillegg til at jeg liker utfordringer som samsvarer med min faglige bakgrunn og interesser, er min personlige mening at vi må samarbeide for å utrydde fattigdom, økonomiske og sosiale forskjeller og stanse klimaendringene over hele verden. Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet som allerede er blitt utført av UiT og de tidligere pilotene, med å sette FNs bærekraftsmål på dagsordenen og hjelpe universitetet med å nå målene ved å løfte fram studentenes perspektiv."

 

Maren Irene Gåre Bakkevoll

Maren Irene Gåre Bakkevoll
campuspilot Tromsø,
studerer rettsvitenskap
Mentor: Anne Husebekk

"Første gang jeg jobbet aktivt med bærekraftsmålene var på videregående skole, før de var vedtatt av FN. Da brukte vi mye tid på å kritisere de tidligere tusenårsmålene som i stor grad overlot ansvaret for de store globale problemstillingene til det globale sør. Ettersom dette er i varetatt i bærekraftsmålene føles det ekstra viktig å kunne jobbe på et lokalt nivå for å løse de store verdensproblemer. Det siste året har jeg og lært enda mer om bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene, som bærekraftspilot for UiT."

 

Annichen Iwarsson

Annichen Iwarsson
campuspilot Alta,
studerer master i idrettsvitenskap
Mentor: Sveinung Eikeland

"For min del handler engasjementet for en mer bærekraftig verden om at jeg selv digger å være ute på tur. Jeg er glad i å bruke den naturen vi har i Norge, og det gjør at jeg også ønsker å ta vare på den. Å få være med å skape et engasjement for bærekraft på mange områder i livet, er noe jeg har veldig lyst til å få være med å skape hos andre. Det å få lov til å være med å jobbe for å skape mer bevissthet rundt FNs bærekraftsmål hos UiT studenter, er noe jeg virkelig ønsker å gjøre."

 

Ole-Jonny Korsgaard

Ole-Jonny Korsgaard
campuspilot Harstad,
studerer praktisk prosjektledelse
Mentor: Bård Borch Michalsen

"Skal vi greie raskere å ta ansvar for bærekraft må dette bli en vekstfaktor. Bærekraft er ikke et valgfag for noen av oss lengere, men en nødvendig del av vårt pensum. Bestått i fremtidige eksamen handler om hvor god du og jeg er i forhold til bærekraft."

UiTs Bærekraftskomite


Det første møte i UiTs tverrfakultære bærekraftskomite ble holdt 6. mars 2019. Bærekraftskomiteen skal være en primus motor i bærekraftsarbeidet til UiT. I virksomhetsplanen til UiT for 2019 er det bestemt at alle fakultetene skal igangsette konkrete faglige tiltak for oppfølging av FNs bærekraftsmål og at UiT i kommende år skal revidere sin handlingsplan for miljøledelse og lage en egen tiltaksplan for bedre drift av institusjonen i henhold til de miljørettede bærekraftsmålene. Arbeidsgruppen skal være en av løsningene til å få til dette arbeidet.  

Konkret har arbeidsgruppen fått ansvar for disse oppgavene: 

1.
Bidra til å identifisere dagens aktiviteter innenfor hvert av målene. 
(Aktiviteter kan registreres på UiTs nettsider om bærekraft.)

2.
Bidra til å identifisere hva vi bør gjøre – forskning, utdanning, formidling og drift.

3.
Være kontaktpunkt for bærekraftspilotene og det samlede arbeidet på UiT. 

4.
Bidra inn i nasjonale og internasjonale aktiviteter og tiltak. 

5.
Gjøre opp status for arbeidet med oppfølging av den nåværende handlingsplanen for miljøledelse og komme med forslag til en ny, revidert handlingsplan basert på de miljørettede bærekraftsmålene.

6. 
Rapportere jevnlig til ULM – utvidet ledermøte.

Komiteen  

Det er et medlem fra hvert fakultet ved UiT. Det er styret ved fakultet som har ansvaret for valget av medlem til komiteen.  

Leder: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: Berit Kristoffersen

Sekretær: Sølvi Brendeford Anderssen 

Medlemmer 
UMAK/Norges arktiske universitetsmuseum og Akademi for kunstfag: Marit Anne Hauan 
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: Elina Halttunen
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: Camilla Brattland  
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, campus Harstad: Rikke Rindahl
Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Martin Rypdal  
Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Clara Good 
Det juridiske fakultet: Ingvild Ulrikke Jakobsen  
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi: Anne Gjerløw  
Det helsevitenskapelige fakultet: Rikke Gürgens Gjærum  
Campus Alta: Rune Sundelin
Viserektor: Bård Borch Michalsen  
Stab: Gosia (Malgorzata) Smieszek

 

Bærekraftsmål som nivåkake

 

Handlingsplan for bærekraft og miljøledelse 2021 (PDF)