Bærekraft
Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

UiT Norges arktiske universitet skal bidra i kampen for å nå bærekraftsmålene. Blant våre tiltak har vært ansettelse av bærekraftspiloter, opprettelse av en bærekraftskomité ved UiT og utvikling av TenkeTank for bærekraft

Foto: UiT

Bærekraftsarbeid


Mål for bærekraftarbeidet

UiT skal mobilisere talenter og mangfold for å imøtekomme våre globale samfunnsutfordringer i nord og Arktis for en utvikling med gode liv for alle.

Bærekraftig UiT

Et bærekraftig universitet styrker en kunnskapsbasert systemtenkning for å omstille samfunn og næringsliv i samspill med biologisk og kulturelt mangfold. Klimaendringene og den umiddelbare nærheten til naturressursene gir oss et spesielt ansvar for å utvikle en helhetlig tilnærming til utvikling som sikrer bosetning og sysselsetting, uten at det går på bekostning av naturen. UiT tar i sine kjerneoppgaver ansvar for at sosiale, økonomiske og økologiske verdier i samfunnet ikke settes i spill, men balanseres. Vi utdanner dagens og fremtidens generasjoner på disse prinsippene, hvor et mangfold av gode liv i Arktis og verden står i sentrum.

Campuspilotene


Campuspilotene har holdt til ved våre campus i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Deres rolle har vært å planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som setter bærekraftsaktiviteter på dagsorden på sitt studiested.

Hamad Siddiqi

Hamad Siddiqi
campuspilot Narvik,
studerer master in aerospace engineering
Mentor: Bård Borch Michalsen

"Ingen kan ignorere omstendighetene vi lever i og hva som skjer rundt oss når det gjelder miljø og teknologiutvikling i samfunnet. Jeg føler meg forpliktet til å bidra til å skape bærekraft. Jeg har en bakgrunn der jeg har sett mye uholdbar praksis og hvilke konsekvenser den kan få for samfunnet, og dette har gjort meg bevisst på hvor viktig bærekraftig utvikling her. Jeg ønsker å hjelpe UiT med å lage bedre strategier knyttet til bærekraft."

 

George Ikomene Menyolis

George Ikome Menyoli
campuspilot Tromsø,
studerer masters in peace and conflict transformation
Mentor: Anne Husebekk

"I tillegg til at jeg liker utfordringer som samsvarer med min faglige bakgrunn og interesser, er min personlige mening at vi må samarbeide for å utrydde fattigdom, økonomiske og sosiale forskjeller og stanse klimaendringene over hele verden. Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet som allerede er blitt utført av UiT og de tidligere pilotene, med å sette FNs bærekraftsmål på dagsordenen og hjelpe universitetet med å nå målene ved å løfte fram studentenes perspektiv."

 

Maren Irene Gåre Bakkevoll

Maren Irene Gåre Bakkevoll
campuspilot Tromsø,
studerer rettsvitenskap
Mentor: Anne Husebekk

"Første gang jeg jobbet aktivt med bærekraftsmålene var på videregående skole, før de var vedtatt av FN. Da brukte vi mye tid på å kritisere de tidligere tusenårsmålene som i stor grad overlot ansvaret for de store globale problemstillingene til det globale sør. Ettersom dette er i varetatt i bærekraftsmålene føles det ekstra viktig å kunne jobbe på et lokalt nivå for å løse de store verdensproblemer. Det siste året har jeg og lært enda mer om bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene, som bærekraftspilot for UiT."

 

Annichen Iwarsson

Annichen Iwarsson
campuspilot Alta,
studerer master i idrettsvitenskap
Mentor: Sveinung Eikeland

"For min del handler engasjementet for en mer bærekraftig verden om at jeg selv digger å være ute på tur. Jeg er glad i å bruke den naturen vi har i Norge, og det gjør at jeg også ønsker å ta vare på den. Å få være med å skape et engasjement for bærekraft på mange områder i livet, er noe jeg har veldig lyst til å få være med å skape hos andre. Det å få lov til å være med å jobbe for å skape mer bevissthet rundt FNs bærekraftsmål hos UiT studenter, er noe jeg virkelig ønsker å gjøre."

 

Ole-Jonny Korsgaard

Ole-Jonny Korsgaard
campuspilot Harstad,
studerer praktisk prosjektledelse
Mentor: Bård Borch Michalsen

"Skal vi greie raskere å ta ansvar for bærekraft må dette bli en vekstfaktor. Bærekraft er ikke et valgfag for noen av oss lengere, men en nødvendig del av vårt pensum. Bestått i fremtidige eksamen handler om hvor god du og jeg er i forhold til bærekraft."

UiTs Bærekraftskomite


Det første møte i UiTs tverrfakultære bærekraftskomite ble holdt 6. mars 2019. Bærekraftskomiteen har vært en primus motor i bærekraftsarbeidet til UiT frem til 2022. Komiteen har hatt ett medlem fra hvert fakultet ved UiT og ble ledet av Berit Kristoffersen.

Bærekraftkomiteen ble oppløst etter gjennomført oppdrag i 2022. To dokumenter er resultat av komiteenes arbeid:

Gruppe mennesker samlet
Gruppe mennesker samlet for bærekraftsmålene Foto: Tomas Rolland

TenkeTank for bærekraft

TenkeTanken ble initiert i april 2022. Første møtet ble avhold 24/4-22. Gruppen er tverrfakultær og sammensatt av særlig engasjerte fagfolk som vil bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling på tvers av fag og tradisjoner. Gruppens mandat er utvikling av konkrete virkemidler knyttet til UiTs nye strategi. I 2022 skriver gruppen en handlingsplan for bærekraft i kjernevirksomheten ved UiT. Ledere: Viserektor professor Rikke Gürgens Gjærum & førsteamanuensis Berit Kristoffersen, sekretær: Sølvi B. Anderssen.


Medlemmer

 

Bærekraftsmål som nivåkake

 

Handlingsplan for bærekraft og miljøledelse 2022 (PDF)