Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

UiT Norges arktiske universitet skal bidra i kampen for å nå bærekraftsmålene. Blant våre tiltak er ansettelse av bærekraftspiloter og opprettelse av en bærekraftskomité ved UiT.

 

Campuspilotene


De fire campuspilotene holder til ved våre campus i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Deres rolle er å planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som setter bærekraftsaktiviteter på dagsorden på sitt studiested, i tillegg til å samarbeide med Debutuka.

Kim-André Flygel
campuspilot Narvik,
studerer industrial engineering
Mentor: Kriss Rokkan Iversen

"Det er en ære å få være bærekraftspilot ved Campus Narvik. Sammen med mine kollegaer i Harstad, Tromsø og Alta skal vi jobbe for et økt fokus på FNs bærekraftsmål hos UiT. Arbeidet er allerede godt i gang og jeg håper vi utretter mye."

 

Dan Terje Nytrem
campuspilot Harstad,
studerer økonomi og ledelse
Mentor: Kriss Rokkan Iversen

"Å være bærekraftspilot er viktig for meg da jeg mener at vi trenger å jobbe sammen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Da trenger vi alle å forstå FNs bærekraftsmål."

 

Maren Irene Gåre Bakkevoll
campuspilot Tromsø,
studerer rettsvitenskap
Mentor: Anne Husebekk

"I dag misbruker vi kloden vår. Vi har et høyt overforbruk av mat, ting og energi. Samtidig er det folk i verden som ikke får dekt helt grunnleggende behov som tilgang til rent vann og et trygt sted å bo. Bærekraftsmålene legger et ansvar på oss alle for å gjøre det vi kan for å drive fram en bærekraftig framtid."

 

Veronica Skotnes
campuspilot Alta,
studerer arktisk friluftsliv
Mentor: Sveinung Eikeland

"Det er viktigere enn noen gang at vi tar bærekraftsmålene på alvor. Universitetet har en stor påvirkning i hele landsdelen og jeg er veldig takknemlig for å få denne muligheten til å drive universitetet mot en bærekraftig framtid."

 

Our Oceans-piloter


Sammen med organisasjonen Sustainable Ocean Alliance har fire av bærekraftspilotene jobbet dedikert med en egen workshop kalt «Our Ocean Youth Leadership Summit», som avholdes under «Our Ocean»-konferansen. Konferansen finner sted i Oslo 23-24 oktober. Workshopen som pilotene jobber med skal engasjere studenter og unge entreprenører fra hele verden til å sammen komme med løsningen som fokuserer på å bedre balansen mellom behovene til samfunnet, næringslivet og havmiljøet. Årets tema er satt til "Co-creating a sustainable blue economy".

Alle Our Oceans-pilotene har Kathrine Tveiterås som mentor. 

Brynhild Sæther
studerer energi, klima og miljø

"Det er veldig spennende å få jobbe med så mange dyktige personer som sammen engasjerer seg for å sette FNs bærekraftsmål på agendaen. Med Our Ocean Youth konferansen håper vi å få inspirert deltakerne til å finne løsninger som vil ivareta fremtidens liv og mangfold i havet."

 

Eivind Pettersen
studerer bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap

"Å arbeide med FNs bærekraftmål og samtidig få muligheten til å avholde en konferanse for unge deltagere under årets Our Ocean er utrolig spennende. Alle land må bidra for å kunne håndtere utfordringene vi står ovenfor, og dette arbeidet motiverer meg stort. Havet er en stolt del av norsk historie og dette er noe jeg mener vi må bevare for framtidens generasjoner."

 

Hedda Crogh
studerer bachelor i ledelse, innovasjon og marked,

"Arbeidet med Our Ocean Youth Summit er inspirerende og spennende da det engasjerer folk fra hele verden til å i fellesskap komme med løsninger til dagens klimaproblemer. Jeg synes det er gøy å kunne være en del av et slikt prosjekt som har fokus på å fremme innovasjon og bærekraft sammen da dette er viktig for å nå FNs bærekraftsmål."

 

Oline Eikeland

studerer bachelor i biologi, klima og miljø 

"Jeg har alltid vært opptatt av dyr og natur, og synes evolusjon og biodiversitet er noe av det mest fascinerende som fins. David Attenborough er min store helt og jeg ønsker å redde verden - som også var årsaken til at jeg søkte på stillingen som bærekraftspilot. Jeg bryr meg om bærekraft fordi det innebærer å ta vare på alt det kule livet som finnes på planeten vår."

 

Bærekraftspilotene 2019

UiTs Bærekraftskomite


Det første møte i UiTs tverrfakultære bærekraftskomite ble holdt 6. mars 2019. Bærekraftskomiteen skal være en primus motor i bærekraftsarbeidet til UiT. I virksomhetsplanen til UiT for 2019 er det bestemt at alle fakultetene skal igangsette konkrete faglige tiltak for oppfølging av FNs bærekraftsmål og at UiT i kommende år skal revidere sin handlingsplan for miljøledelse og lage en egen tiltaksplan for bedre drift av institusjonen i henhold til de miljørettede bærekraftsmålene. Arbeidsgruppen skal være en av løsningene til å få til dette arbeidet.  

Konkret har arbeidsgruppen fått ansvar for disse oppgavene: 

1.
Bidra til å identifisere dagens aktiviteter innenfor hvert av målene. 
(Aktiviteter kan registreres på UiTs nettsider om bærekraft.)

2.
Bidra til å identifisere hva vi bør gjøre – forskning, utdanning, formidling og drift.

3.
Være kontaktpunkt for bærekraftspilotene og det samlede arbeidet på UiT. 

4.
Bidra inn i nasjonale og internasjonale aktiviteter og tiltak. 

5.
Gjøre opp status for arbeidet med oppfølging av den nåværende handlingsplanen for miljøledelse og komme med forslag til en ny, revidert handlingsplan basert på de miljørettede bærekraftsmålene.

6. 
Rapportere jevnlig til ULM – utvidet ledermøte.

Komiteen  

Det er et medlem fra hvert fakultet ved UiT. Det er styret ved fakultet som har ansvaret for valget av medlem til komiteen.  

Leder: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: Edel O. Elvevoll   

Sekretær: Sølvi Brendeford Anderssen 

Medlemmer 
Kunstakademiet: Marit Anne Hauan 
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: Camilla Brattland  
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, campus Harstad: Rikke Rindahl
Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Martin Rypdal  
Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Clara Good 
Det juridiske fakultet: Ingvild Ulrikke Jakobsen  
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi: Anne Gjerløw  
Det helsevitenskapelige fakultet: Rikke Gürgens Gjærum  
Campus Alta: Rune Sundelin
Viserektor: Kriss Rokkan Iversen  
Rektor: Anne Husebekk  

 

Bærekraftsmål som nivåkake