Arctic blue polygon pattern

Prisar ved UiT

Styret ved UiT Noregs arktiske universitet delar årleg ut prisar i ulike kategoriar: formidlingsprisen, forskings- og utviklingsprisen, innovasjonsprisen, likestillingsprisen, pris til yngre forskar og utdanningsprisen. Prisane er ei påskjønning som skal stimulera til auka innsats, vera til inspirasjon for prisvinnarane og deira fagmiljø og stø opp under gjeldande strategi og strategiske satsingsområde. Kvar pris er på 100 000 kroner.