Bilde av Røberg, Stian
Bilde av Røberg, Stian
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak stian.roberg@uit.no +4777645688 Her finner du meg

Stian Røberg


Faggruppeleder Prosjektkontoret Helsefak

Stillingsbeskrivelse

Faggruppeleder Prosjektkontoret Helsefak 

Prosjektkontoret er en forskningsadministrativ enhet som gir profesjonell administrativ støtte til bidrags- og oppdrags- finansiert (BOA) aktivitet ved fakultetet innenfor forskning, innovasjon og utdanning.

Prosjektkontoret:

 • gir støtte til søknader til EU, Forskningsrådet samt andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi leser utlysningene, gir innspill på søknadstekst, setter opp budsjett, avtaler og støttebrev. 
 • forvalter BOA porteføljen ved Fakultet, institutt og sentre
 • gir juridisk støtte og veiledning innenfor GDPR, kontrakter, avtaler
 • følger opp systemer som Cristin, Eutro, Sikt, REK og ROS
 • forvalter interne insentivmidler og tiltak
 • gir lederstøtte til strategisk utvikling
 • gjennomfører interne analyser og rapporter

 

 

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Xingqiang Song, Ying Liu, Johan Berg Pettersen, Miguel Brandão, Xiaona Ma, Stian Røberg m.fl.:
  Life cycle assessment of recirculating aquaculture systems: A case of Atlantic salmon farming in China
  Journal of Industrial Ecology 2019 ARKIV / DOI
 • Xingqiang Song, Johan Berg Pettersen, Kristine Bondo Pedersen, Stian Røberg :
  Comparative life cycle assessment of tailings management and energy scenarios for a copper ore mine: A case study in Northern Norway
  Journal of Cleaner Production 15. oktober 2017 ARKIV / DOI
 • stian RØberg, Jan ivar Østerhus, Bjarne Landfald :
  Dynamics of bacterial community exposed to hydrocarbons and oleophilic fertilizer in high-Arctic intertidal beach
  Polar Biology 2011 ARKIV / DOI
 • Stian Røberg, Svein Kristian Stormo, Bjarne Landfald :
  Persistence and biodegradation of kerosene in high-arctic intertidal sediment
  Marine Environmental Research 2007 DOI
 • Bjørn Solheim, H. Wiggen, Stian Røberg, H.P. Spaink :
  Associations between arctic cyanobacteria and mosses
  Symbiosis 2004
 • Juho Junttila, Noortje Dijkstra, Steffen Aagaard Sørensen, Sabine K.J. Cochrane, Bjarne Landfald, Stian Røberg m.fl.:
  Barents Sea Drill cuttings research initiative (BARCUT)-project - End report
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Sabine Cochrane, Bjarne Landfald, Stian Røberg, John Eirik Paulsen :
  Environmental footprints of drill cuttings deposition in the south-western Barents Sea. – local to ecosystem perspectives
  2016
 • Jan Harald Tomassen, Stian Røberg :
  Oljemillioner gir unik kunnskap om havbunnen
  04. mars 2016
 • Atle Christiansen, Stian Røberg :
  Kampen om Repparfjorden
  02. februar 2016
 • Atle Christiansen, Stian Røberg :
  Forskere gikk til bunns i Barentshavet
  19. februar 2016
 • Stian Røberg :
  Environmental Waste Management EWMA. A multidisciplinary competence cluster within industrial waste management i cold environments
  2015
 • Stian Røberg :
  Envionmental Waste Management EWMA. A multidisiplinary competence cluster within industrial waste management in cold environments
  2015
 • Stian Røberg :
  Environmental Waste Management Centre
  2015
 • Atle Christiansen, Stian Røberg :
  Næringslivsløft i nord
  23. januar 2014
 • Stian Røberg, Jørgen Berge :
  Næringsliv og forskning
  2014
 • Morten Hald, Stian Røberg :
  Blått hav hvite strender
  2013
 • Atle Christiansen, Stian Røberg :
  Nord-Norge lykkes med kompetanseutvikling
  02. juli 2013
 • Stian Røberg :
  Hvordan realisere kravet om nullutslipp i polare strøk?
  2012
 • Stian Røberg, Morten Brattvoll :
  Environmental Waste Management
  2011
 • Stian Røberg :
  Forskningsutfordringer for operasjoner i nordområdene: Avfallshåndtering i arktisk miljø
  2011
 • Nils Torsvik, Stian Røberg :
  70 millioner til forskning
  28. september 2011
 • Stian Røberg :
  Farlig avfall fra arktisk oljeindustri og skipsfart.
  2011
 • Stian Røberg :
  Environmental Industrial Waste Management (EWMA)
  2010
 • Stian Røberg, Morten Brattvoll :
  Northern environmental waste management
  2009
 • stian Røberg, John Barlindhaug, Morten Brattvoll :
  Enwironmental Waste Management -En kompetanseklynge for industriell avfallshåndtering i kaldt klima-
  UiT Norges arktiske universitet 2009
 • stian RØberg, Bjarne Landfald :
  Extent and dynamics of changes in a high arctic intertidal-zone microbial community as a consequence of exposure to hydrocarbons
  UiT Norges arktiske universitet 2008
 • stian RØberg, Bjarne Landfald, Jan Ivar Østerhus :
  Microbial community alternations following exposure to hydrocarbons in an Arctic intertidal zone.
  2006
 • Stian Røberg, Svein Kristian Stormo, Bjarne Landfald :
  Hydrocarbon biodegradation in Arctic intertidal-zone beach sediment
  2004
 • stian RØberg, Bjarne Landfald, Svein Kristian Stormo :
  Hydrocarbon degradation in Arctic intertidal zone beach sediment
  2004
 • stian RØberg, Bjarne Landfald :
  Extent and dynamics of changes in Arctic microbial communities as a consequence of exposure to hydrocarbons. Microbial ecology and bioremediation in cold climate
  2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →