Ann Karin Tobiassen


Seniorrådgiver/Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Forskningsfeltet som stipendiat er koblet til utdanningsledelse i høyere utdanning:

- Studieprogramledelse

- Styring og ledelse i høyere utdanning

 

Øvrige arbeidsområder som seniorrådgiver er koblet til læring og utvikling:

- Kompetanseutvikling

- Lederutvikling

- Organisasjonsutvikling

- Medarbeiderutvikling

- Lederstøtte

- Utdanningsledelse


 • Ann Karin Tobiassen, Ådne Danielsen :
  Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019.
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset, Ann Karin Tobiassen :
  Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov
  UiT Norges arktiske universitet 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning

  Undervisning

  Prosessveileder på UiTs lederutviklingsprogram "UiT-programmet"