Bilde av Spaun, Trude
Bilde av Spaun, Trude
Enhet for administrative tjenester HSL trude.spaun@uit.no +4777660302 Her finner du meg

Trude Spaun


Førstekonsulent - lederstøtte

Stillingsbeskrivelse

  • Rekruttering og tilsettinger 
  • Personalforvaltning 
  • Lederstøtte og rådgivning innen personalområdet 
  • Saksbehandling og utredning 
  • Jobber ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP-bygget) og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (Teorifagbygget hus 4)