personkort-a.jpg
personkort-a.jpg
Seksjon for studieadministrasjon anders.aarbo@uit.no +4777660642 Tromsø ADM B 213

Anders Aarbø


Rådgiver i fellestjenesten for opptak

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber med

  • Teamkoordinator for lokale masteropptak
  • Statistikk og tallmateriale knyttet til opptak - Tableau, SQL