Ph.d.-utvalget ved HSL-fakultetet

Medlemmer:


Leder:


Synnøve Thomassen Andersen
Fra: 2020-04-21
Til: 2021-12-31

Medlemmer:


Brynhild Granås
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Charlotte Damm
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Øyvind Stokke
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31

Varamedlemmer:


Gry Paulgaard
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Ann Karin Tobiassen
(Studentrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-06-30
Kristine Bentzen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Stian Bones
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2018-01-01
Til: 2021-12-31
Robert Myrvang
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2020-12-02
Til: 2021-12-31