Ph.d.-utvalget ved HSL-fakultetet


Medlemmer:


Leder:


Trine Kvidal-Røvik
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Medlemmer:


Mariann Solberg
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Charlotte Damm
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Andrei Rogatchevski
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2023-09-21
Til: 2025-12-31
Lena Fjellvang Osima
(Studentrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31
Mats J. Hoel
(Studentrepresentant)
Fra: 2024-01-01
Til: 2024-12-31

Varamedlemmer:


Gry Paulgaard
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Unn-Doris Karlsen Bæck
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Rita Sørly
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-09-29
Til: 2025-12-31