Ph.d.-utvalget ved HSL-fakultetet


Medlemmer:


Leder:


Trine Kvidal-Røvik
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31

Medlemmer:


Mariann Solberg
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Charlotte Damm
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Vetle Lars Wisløff Sandring
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-06-15
Til: 2022-12-31
Ole Henrik Hansen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Nina Smedseng
(Studentrepresentant)
Fra: 2022-06-15
Til: 2022-12-31

Varamedlemmer:


Unn-Doris Karlsen Bæck
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Antonio Fábregas
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31
Gry Paulgaard
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-01-01
Til: 2025-12-31