Møte 25. feb.. 2020 kl. 09:15 – 00:00

Sted: Campus Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll ph.d.-utvalget 25. februar 2020 Last ned Møteprotokoll ph.d.-utvalget 25. februar 2020


Behandlinger:


OS 1/20:
Referat og meldinger - Ph.d.-utvalgets møte 25. februar 2020
Unntatt offentlighet

PHD-U 1/20:
Etablering av nytt obligatorisk ph.d.-emne i forskningsformidling

PHD-U 2/20:
Innmelding av ph.d.-emner ved HSL-fakultetet høst 2020 og vår 2021

PHD-U 3/20:
Emneevaluering av emnet SVF-8054 Theory of Science høsten 2019

PHD-U 4/20:
Emneevaluering av emnet HIF-8100 Litteratur og medisin (ISK) høsten 2019

Til stede på møtet:

Anne Kjøsnes (AN)
Mayvi Johansen (AN)
Nina Norum Anda (AN)
Ann Therese Lotherington (LEDER)
Charlotte Damm (MEDL)
Olav Skare (SEKR)
Gry Paulgaard (VARA)